خانه | سلامت | تحلیل شخصیت پولی شما چیست؟(قسمت دوم)
تحلیل شخصیت پولی شما چیست؟(قسمت دوم)
شخصیت شناسی پولی

تحلیل شخصیت پولی شما چیست؟(قسمت دوم)

تحلیل پاسخ های شما

اگر بیشتر گزینه الف را انتخاب کرده اید:

شخصیتی خودانگیخته، دست و دلباز و پرمحبت دارید. می خواهید حداکثر لذت را در زندگی ببرید. از چالش های جدید استقبال می کنید و از تغییر نمی ترسید.

نقاط قوت: پول شما را نگران نمی کند و به هر حال به زندگی رویکرد مثبتی دارید. کیفیت تجارت برای شما اهمیت زیادی دارد و این امر به شادمانی شما کمک می کند.

نقاط ضعف: ممکن است ولخرجی کنید و در زمان مواجه شدن با چالش ها کنترل شرایط را از دست بدهید. به علاوه ممکن است به اشیا اهمیت زیادی بدهید و مرتبا به خرید آنها بپردازید. امری که شما را به سختی می اندازد.

استراتژی های بهبود: بهتر است کنترل احساسات و امیال آنی خود را جدی بگیرید. برای این کار از قرار گرفتن در موقعیت هایی که ممکن است باعث وسوسه شدن شما شوند خودداری کنید. البته این امر به معنای محدودیت بیش از اندازه نیست. بلکه صفا باید با دقت بیشتری خرج کنید و به نیازهای بلند مدت خود نیز توجه داشته باشید.

اگر بیشتر گزینه ب را انتخاب کرده اید:

شما فردی مسئولیت پذیر، منظم و دقیق هستید. به ساختارها و رویه ها اهمیت زیادی می دهید و کاملا براساس برنامه عمل می کنید. تصمیمات شما با دقت اخذ می شوند و به همین دلیل برنامه ریزی در اولویت زندگی شما قرار دارد.

نقاط قوت: روش زندگی شما احتمال ولخرجی را از بین می برد. توانایی زیاد شما در وفاداری نسبت به بودجه باعث آهنگ مناسب در زندگی مالی شما می شود. از این روز پس از انداز کردن نیز برایتان دشوار نیست.

نقاط ضعف: زیاده روی در رویه های منظم ممکن است باعث خساست و بی توجهی به نیازهای شخصی و خانوادگی شود. پرهیز از پذیرش تغییر نیز احتمال باقی ماندن در مسیر نادرست را افزایش می دهد.

استراتژی های بهبود: انعطاف پذیری خود را افزایش دهید. به یاد داشته باشید که زندگی در تحول مداوم است و از این رو باید برای تغییرات آمادگی داشته باشید. نیازهای خود را جدی بگیرید. ارزش زندگی در لحظات خوش آن است و نظم و پس انداز به تنهایی برای خوشبختی کافی نیست.

اگر بیشتر گزینه ج را انتخاب کرده اید

شخصیت انعطاف پذیری دارید، نسبت به موقعیت های جدید هوشیار هستید و آماده اید ایده ها و راه های جدیدی را امتحان کنید. سازگاری شما با محیط نیز بالا است و می توانید به سرعت با شرایط جدید تطبیق یابید.

نقاط قوت: می توانید در مواقع لزوم به خوبی پس انداز کنید و اگر لازم باشد به میزان ضروری پول خرج کنید. این رویکرد رفاه مناسبی را برای شما و خانواده به ارمغان می آورد.

نقاط ضعف: قابلیت انعطاف ممکن است نوعی سرگردانی و عملکرد افراطی را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر اگر تحلیل اشتباهی از شرایط داشته باشید، در نهایت با دشواری مواجه خواهید شد؛ چرا که می توانید با شرایط تطبیق یابید و این سازگاری در صورت درک نادرست به نتایج نامطلوبی می انجامد.

استراتژی های بهبود: به وجوه عاطفی تصمیمات خود توجه داشته باشید. حتما برای شما پیش آمده است که به ناگهان خارج از رویه عمل کرده و پول خود را در مسیرهای نامتعارفی خرج کرده باشید. از این رو باید از قرار گرفتن در موقعیت هایی که سبب تحریک عواطف و خرید بیهوده می شود خودداری کنید. شما نیز به مانند دیگر افرادی ولخرج ممکن است با دردسر روبرو شوید. کنترل جریان پولی برای موفقیت شما اهمیت ویژه ای دارد.

اگر بیشتر گزینه د را انتخاب کرده اید

تمرکز زیادی روی ایده ها دارید و خلاقیت شما بالا است. توانایی خیال پردازی خوبی دارید و می توانید آینده را با دقت زیادی پیش بینی کنید. نسبت به زندگی رویکردی آرام و منطقی دارید که به شما نیروی مناسب برای ادامه مسیر را می دهد.

نقاط قوت: شامه خوبی برای شناسایی خطرات و رها شدن از دردسرها دارید. همچنین در برابر فشارها و امیال آنی مقاومت خوبی دارید و می توانید نسبت به ایده های خود وفادار بمانید.

نقاط ضعف: کارها را به تعویق می اندازید و این باعث ضرر و زیان شما می شود. از برنامه ریزی چندان استقبال نمی کنید و تصور شما بر این است که در انجام آن موفق نخواهید بود.

استراتژی های بهبود: برنامه ریزی را در اولویت قرار دهید. به دقت زندگی خود را مرور کنید و پس از یافتن ارزش ها و نقاط بااهمیت، اهداف خود را تعیین کنید. آنگاه برای دستیابی به این اهداف برنامه ای دقیق را تدوین نمایید. بودجه بندی نیز نکته دیگری است باید مورد توجه ویژه شما قرار داشته باشد. انجام این کار بسیار آسان تر از آنی است که فکر می کنید. تنها باید گام نخست را بردارید.

اگر بیشتر گزینه هـ را انتخاب کرده اید

شما فردی منظم، مسوول، واقع گرا و کاردان هستید. به خوبی مسیر کارها را تحلیل و با برنامه ریزی و اطمینان آنها را به انجام می رسانید.

نقاط قوت: در بسیاری از زمینه ها مدیریت خوبی روی زندگی خود دارید. به خوبی خرج کرده و به میزان نیاز پس انداز می کنید.

نقاط ضعف: با آنکه نقاط ضعف شما چندان زیاد نیست، اما به هر حال نکاتی وجود دارد که شایسته توجه است. به طور مثال، ممکن است گاهی کارها را از آنچه نیاز است آرام تر انجام دهید.

استراتژی های بهبود: به سرمایه گذاری بیشتر اهمیت دهید. پس از بررسی دقیق گزینه ها پس انداز خود را در بازارهای سودده سرمایه گذاری کنید. به علاوه بر سرعت انجام امور بیفزایید تا موقعیت های مناسبی که پیش روی شما قرار می گیرند، به سادگی از دست نروند.

جوانی بدون جراحی ، تکنولوژی منحصر به فرد اتق بل آلمان برای اولین بار در ایران