خانه | سلامت | ساختار پوست و چگونگی عملکرد اجزای آن (قسمت دوم)
ساختار پوست و چگونگی عملکرد اجزای آن (قسمت دوم)

ساختار پوست و چگونگی عملکرد اجزای آن (قسمت دوم)

آشنایی با ساختمان پوست و مخاط

پوشش بدن شامل پوست و مشتقات مخصوص آن از جمله ناخن، مو و غدد مختلف پوست می باشد. پوست، بدن را در مقابل مواد مضر و تابش ها محافظت کرده و مانعی برای جلوگیری از تهاجم میکروارگانیسم ها است. پوست انسان سطحی به وسعت 2/ 1- 2/ 2 متر مربع را میپوشاند و ضخامت آن در قسمت های مختلف بدن متفاوت است. نازک ترین قسمت پوست در صورت واقع است و از آنجایی که وسایل آرایشی و بهداشتی اغلب در تماس با این قسمت هستند، لذا تهیه آنها باید از لطافت و ظرافت خاصی برخوردار باشد.

پوست شامل دو لایه یکی اپیدرم و دیگری در زیر آن قرار دارد و بنام درم است که از نوع بافت همبند متراکم عروقی می باشد، این دو لایه به یکدیگر چسبیده و پرده ای تشکیل می دهند که ضخامت آن در قسمتهای مختلف بدن بین نیم تا چهار میلیمتر و بیشتر تغییر می کند. در زیر درم لایه ای از بافت همبند سست و آن را “فاسیا یا غاف سطحی” می گویند و به آن هیپو درم نیز اطاق می شود که معمولاً جزو پوست به حساب نمی آید. وسیله اتصال درم به هیپودرم زیر آن الیاف همبند است که از یک لایه به لایه دیگر وارد می شوند. فاسیای سطحی باعث حرکت پوست روی اغلب قسمت های بدن شده و فقط به طور موضعی در نقاطی نظیر کف دست و پا که درگیری الیاف بین این دو لایه زیاد است حرکات آن محدود گردیده است.

سطح آزاد پوست دارای برجستگی های فراوانی بوده که با چشم غیر مسلح قابل رویت است. این برجستگی ها در جهات مختلف کشیده شده و در کف دست و پا کاما واضح هستند. برجستگی های فوق که به اشکال قوسی، حلقوی و کمانی دیده می شوند، بیشتر به عوامل ارثی مربوط بوده و طرح آنها با برجستگی های موجود در سطح درم مطابقت مینماید .(DERMAL RIDGES)

جوانی بدون جراحی ، تکنولوژی منحصر به فرد اتق بل آلمان برای اولین بار در ایران